Vol398嫩模艾静香澳门旅拍真空白西装配黑丝裤袜秀火辣身材诱惑写真42P艾静香花漾

Vol398嫩模艾静香澳门旅拍真空白西装配黑丝裤袜秀火辣身材诱惑写真42P艾静香花漾

呼吸之间,痛引两胁,胀满气促。或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸,小便不利,或不渴,身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

此即资始资生之注脚也。临卧去枕仰卧,以津咽之,令停留喉下,搜逐膈上。

 以雄黄入艾棉烧烟熏之,并纳蜣螂丸。常服,于申未间温酒下。

如干,旋入蜜令得所,和成剂。赤白痢,诃子汤下。

虚弱者加苁蓉二两,下利者加女萎三两,多忘加石斛、菖蒲、紫石英各二两,心下多水加茯苓、人参各二两,山药三两。 如妇人,去黄柏,加川芎,香附,条芩,俱酒炒,一两。

食后温、凉水化下,日进三服。暴怒伤阴,暴喜伤阳。

Leave a Reply